REDAKSİYA HEYƏTİElbay Qasımzadə – ŞÖBMA-nın sədr müavini, professor, Əməkdar memar,Azərbaycan
Ərtegin Salamzadə – ŞÖBMA-nın həqiqi üzvü, Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü Azərbaycan
Ahmet Vefik ALP – ŞÖBMA-nın həqiqi üzvü, , memarlıq doktoru, professor, Türkiyə
İskəndər Əzimov – ŞÖBMA-nın həqiqi üzvü, memarlıq doktoru, professor, Özbəkistan Respublikası
Ramiz Əbdülrəhimov – ŞÖBMA-nın həqiqi üzvü, görkəmli Azərbaycan memarı, Rusiya Beynəlxalq Memarlıq və İnşaat Akademiyasının Akademiki, Avropa Memar-Akustiklər və Beynəlxalq Ekologiya Akademiyasının akademiki, memarlıq doktoru, professor, Azərbaycan
Aybəniz Həsənova – ŞÖBMA-nın həqiqi üzvü, memarlıq doktoru, professor, Əməkdar memar, Azərbaycan
Nizami Nağıyev – ŞÖBMA-nın həqiqi üzvü, memarlıq doktoru, professor, Azərbaycan
Rayihə Ənıənzadə – ŞÖBMA-nın müxbir üzvü, memarlıq doktoru, professor, Azərbaycan
Kubra Əliveva – sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, Azərbaycan
Nərgiz Abdullayeva – memarlıq doktoru, professor, Azərbaycan
Səbinə Hacıyeva – memarlıq doktoru, professor, Azərbaycan
Sevil Sadıxova – Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor, Azərbaycan
Hesen Xelil Zunus – memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, İran İslam Respublikası

Baş redaktor:

Rahibə Əliyeva – ŞÖBMA-nın müxbir üzvü, memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Redaktor:

Sevinc Tangudur – ŞÖBMA-nın həqiqi üzvü, memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Məsul katib:

Samirə Abdullayeva – ŞÖBMA-nın müxbir üzvü, memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent