ŞƏRQ ÖLKƏLƏRİ BEYNƏLXALQ MEMARLIQ AKADEMİYASI

"MEMARLIQ, ŞƏHƏRSALMA TARİXİ VƏ BƏRPASI"

Təsisci:

Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası və AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun “Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası” şöbəsi.

Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının (ŞÖBMA) “Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası” elmi nəzəri məcmuəsi 1998-ci ildə təsis olunub. İldə iki dəfə işıq üzü görür. Jurnalda memarlıq tarixi və nəzəriyyəsi, bərpa, şəhərsalma, landşaft memarlığı, memarlıq mühitinin dizaynı, sənətşünaslıq sahəsində respublikamızda və hüdudlarından kənarda aparılan elmi tədqiqatlara həsr olunmuş elmi məqalələr dərc olunur.


Elmi jurnalda nəşr

Şərqin Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının (ŞÖBMA) elmi dövrü nəşrinin redaksiya heyəti Sizi tədqiqatınızın nəticələrini jurnalın növbəti nömrəsində dərc etməyə dəvət edir.

Cari buraxılışda materialların qəbulu 20.04.2023-cü il tarixinədək açıqdır

Elektron jurnalın yerləşdirilməsi 23.05.2023 tarixinədək

Jurnalda dərc olunan tematik sahələr:

• Memarlıq
• Şəhərsalma
• Dizayn
• Sənətşünaslıq, kulturologiya

Müəllif anketi


“AÇIQ SƏMA ALTINDA MUZEYLƏR” BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANS - 16 May 2022