ŞƏRQ ÖLKƏLƏRİ BEYNƏLXALQ MEMARLIQ AKADEMİYASI

"MEMARLIQ, ŞƏHƏRSALMA TARİXİ VƏ BƏRPASI"

Təsisci:

Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası və AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun “Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası” şöbəsi.

Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının (ŞÖBMA) “Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası” elmi nəzəri məcmuəsi 1998-ci ildə təsis olunub. İldə iki dəfə işıq üzü görür. Jurnalda memarlıq tarixi və nəzəriyyəsi, bərpa, şəhərsalma, landşaft memarlığı, memarlıq mühitinin dizaynı, sənətşünaslıq sahəsində respublikamızda və hüdudlarından kənarda aparılan elmi tədqiqatlara həsr olunmuş elmi məqalələr dərc olunur.